Vejledning

LÆRINGSSKALA

Vejledning

Læringsskala er udviklet med henblik på at måle, om eleverne lærer noget i skolen. En detaljeret baggrund for skalaen kan læses under ”Forskning”. Blandt andre er John Hattie ud fra analyser af en række undersøgelser nået frem til, at en af de mest betydningsfulde enkeltfaktorer til fremme af skolepræstationer er feedback. Ikke så meget feedback fra læreren til eleven, men snarere feedback fra eleven til læreren, hvor læreren modtager feedback fra elevens perspektiv i forbindelse med undervisningen. En sådan feedback får læreren med Læringsskalaen.

Det er let at komme i gang med at bruge Læringsskalaen, og det tager kun ganske få minutter at foretage en måling.

Skærmbilledet ser forskelligt, ud alt efter om man er logget ind som lærer eller elev. Som lærer har du adgang til at oprette en ny måling, ligesom du har adgang til en statistik for hele din klasse, hvor målinger blandt andet kan sammenlignes, og effektstørrelser udregnes. Hvordan statistikken skal tolkes, kan du læse under fanen ”Tolkning”.

Som elev har man adgang til at foretage de målinger, ens lærer har oprettet. Disse fremgår af en liste på forsiden. Eleverne skal klikke på ”Start” for at starte en måling, og de skal huske at klikke på ”Afslut” for at afslutte målingen. Målingerne forsvinder og gemmes på lærerens side, så snart eleverne har klikket på ”Afslut”.

Instruktion til barnet eller den unge

Når eleverne logger ind og vælger en måling, ser skærmbilledet således ud:

Læringsskalaen er næsten selvinstruerende – ikke mindst på grund af smileyerne. Første gang man anvender skalaen, kan man, når eleverne er logget ind og kan se skalaen, sige til dem:

Denne læringsskala kan sige noget om, hvorvidt I får noget ud af undervisningen. Ud for hver af de fire linjer, som I ser på skærmen, er der en glad smiley til højre og en sur til venstre. På den første linje skal I markere på linjen, om I synes, I lærer meget eller lidt. I skal flytte markøren tæt mod den glade smiley, hvis I synes, I lærer meget, og tæt på den sure smiley, hvis I synes, I lærer lidt. Samme princip bruges for de andre tre linjer, hvor den første siger noget om, hvordan I har det i skolen, den næste noget om, hvorvidt I synes, undervisningen passer godt til jer, og den sidste, om I oplever, at der forventes noget af jer i skolen. Når I har markeret på alle fire linjer, skal I klikke på "Afslut".

God fornøjelse med brugen af Læringsskalaen.